ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/550
Title: ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Other Titles: ΤΜ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Authors: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Σπουδάστρια
Keywords: Ανοικτά δημόσια δεδομένα, πύλες ανοικτών δεδομένων, ανοικτά δεδομένα εκπαίδευσης, εκπαίδευση, τοπική αυτοδιοίκηση, βέλτιστες πρακτικές
Open public data, open data portals, open educational data, education, local government, best practices
Issue Date: 2022
Abstract: The present work aims to investigate the presence of open public data in the field of education at national and international level, through the literature review and comparative presentation of the official portals and websites of Greece, European Union, United Kingdom and United States of America. In the light of the open availability of not only quantitative but also qualitative data, the benefits expected for education executives, student, educational and research community, parents, public administration and society as a whole are outlined. At the same time, best practices are sought internationally and the possibilities of their application in our country are examined. In particular, the case of the East Sussex County Council is being studied through the UK data portal as a source of inspiration for taking a similar initiative in Greece. The following is an indicative proposal for the creation of an official website at the local government level that has, among other things, all the public data related to the educational units of the area, through the assistance of the local education directorates that are responsible for collecting and their classification. This data is expected to enrich the Greek data portal, covering an existing deficit in open education data. The production and distribution of more and better education data in our country is considered a difficult task, as it requires institutional and methodological interventions, but is not considered impossible, as it is in line with the strategic directions for a digital and effective education.
Description: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει την παρουσία των ανοικτών δημόσιων δεδομένων στον χώρο της εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και συγκριτική παρουσίαση των επίσημων πυλών και ιστότοπων της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Υπό το πρίσμα της ανοικτής διάθεσης όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεδομένων, σκιαγραφούνται τα οφέλη που προσδοκώνται για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, τη μαθητική, εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα, τους γονείς, τη δημόσια διοίκηση αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Παράλληλα, αναζητούνται βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και εξετάζονται οι δυνατότητες εφαρμογής τους στη χώρα μας. Ειδικότερα, μέσα από την πύλη δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου μελετάται η περίπτωση του Συμβουλίου της Κομητείας του Ανατολικού Σάσεξ ως πηγή έμπνευσης για την ανάληψη αντίστοιχης πρωτοβουλίας στην Ελλάδα. Ακολουθεί ενδεικτική πρόταση για τη δημιουργία επίσημου ιστότοπου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης που να διαθέτει, μεταξύ άλλων, συγκεντρωτικά και ανοικτά όλα τα δημόσια δεδομένα που αφορούν στις εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής, μέσα από τη συνδρομή των κατά τόπους διευθύνσεων εκπαίδευσης που είναι αρμόδιες για τη συλλογή και ταξινόμησή τους. Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να εμπλουτίσουν την ελληνική πύλη δεδομένων, καλύπτοντας ένα υπαρκτό έλλειμμα στα ανοικτά δεδομένα εκπαίδευσης. Η παραγωγή και διάθεση περισσότερων και ποιοτικότερων δεδομένων εκπαίδευσης στη χώρα μας θεωρείται δύσκολο έργο, καθώς απαιτεί θεσμικές και μεθοδολογικές παρεμβάσεις, αλλά δεν κρίνεται ανέφικτο, μιας και συνάδει με τις στρατηγικές κατευθύνσεις για μια ψηφιακή και αποτελεσματική εκπαίδευση.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/550
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Ανοικτά δημόσια δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης. Ελληνική και διεθνής πραγματικότητα..pdf3.62 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα